کد مطلب : 6644 تاریخ مطلب : 1395/07/24

آغاز ثبت نام بيمه تکميلي

نحوه عقد قرارداد و پرداخت حق بيمه تکميلي اعضاي اتحاديه

متقاضيان بيمه تکميلي جهت عقد قرارداد و پرداخت حق بيمه با در دست داشتن مدارک ذيل به دفتر پيشخوان دولت واقع در انتهاي خيابان قائم مقام نرسيده به فلکه ساعت سمت راست جناب آقاي احمد آقاباقري مراجعه فرمائيد

اصل و تصوير کارت ملي ،شناسنامه سرپرست و اعضايخانوار

اصل و تصوير پروانه کسب

کارت بانکي جهت پرداخت حق بيمه

افرادي که تحت پوشش بيمه درماني مي باشند دفترچه بيمه را به همراه داشته باشند

نیمتا روزنامه های صبح کشور