کد مطلب : 5952 تاریخ مطلب : 1395/06/27

امکان ثبت نام اصناف در اولين جشنواره ملي وب کسب وکار بنگاههاي تجاري

پيرو اطلاعيه شوراي سياستگذاري جشنواره ملي وب کسب وکار بنگاههاي تجاري امکان ثبت نام اصناف و بنگاههاي حقيقي در اولين جشنواره ملي وب، در سايت جشنواره وب بنگاههاي تجاري webfestival.mimt.gov.ir»با کد ملي تا 20تير ماه سالجاري امکان پذير شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور