اخبار اتحادیه آرشیو

فرا رسيدن ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان تسليت باد

روابط عمومي اتحاديه صنف صافکاران،رادياتور سازي و آهنگري شهرستان اراک

امضاي تفاهمنامه همکاري مرکز آمار ايران و اتاق اصناف

رييسان مرکز آمار ايران و اتاق اصناف ايران تفاهمنامه همکاري براي تهيه آمار و اطلاعات درباره اصناف کشور امضا کردند.

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

حسین احمدی
۰۹۱۸۱۶۱۲۷۸۷

نایب رئیس اول

صفر عبادی
۰۹۱۸۸۶۰۷۳۴۲

نایب رئیس دوم

شکراله میرزاخانی
۰۹۱۸۳۶۱۱۳۹۵

خزانه دار

ناصر ملکی
۰۹۱۸۳۶۳۹۰۱۵

دبیر

محمدتقی رضائی
۰۹۱۸۸۶۴۵۱۴۸

بازرس

سعید منصوری
۰۹۱۸۹۶۳۲۷۱۹
نیمتا روزنامه های صبح کشور